Snimanje bespilotnim letilicama

GEONET INŽENJERING DOO izvodi snimanja iz vazduha bespilotnim letilicama i vrši obradu snimljenih podataka u cilju izrade oblaka tačaka, digitalnog modela terena, ortofoto podloga i topografskih podloga.

Pored gore pomenutih aktivnosti takođe izvodimo snimanja kamerom visoke rezolucije (45MP) nepristupačnih lokacija i objekata, kao što su stubovi dalekovoda, vetrogeneratora, mostova, soliteri i slično u cilju prikupljanja foto i video materijala za potrebe izrade tehničkih izveštaja o kontroli i inspekciji objekata.

GEONET INŽENJERING DOO je opremeljen sledećim letilicama koje su registrovane u direktoratu civilnog vazduhoplovstva i poseduju važeće osiguranje:

  • eBee Senfly Plus RTK/PPK sa kamerom SODA rezolucije 20MP (sa 170m visine obezbeđuje rezoluciju snimka od 4cm);
  • DJI Phantom 4 sa kamerom 12MP (sa 100m visine/odstojanja obezbeđuje rezoluciju snimka od 3.75cm);
  • DJI MATRICE 300 sa kamerom Zenmuse P1 rezolucije 45MP (sa 100 visine/odstojanja obezbeđuje rezoluciju snimka od 1.25cm), ovla letilice je opremljena i sa LIDAR skenerom Zenmuse L1 koja obezbeđuje određivanje položaja tačaka sa tačnosti 5cm po visini i 10cm po položaju.

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 10i/vp4
YU Business Center, Novi Beograd, 11070

Telefon/faks: +381 (0)11 311-0972
e-mail: geonet@eunet.rs, office@geonet.rs