Novosti

 

O nama

GeoNet Inzenjering d.o.o. je privatna komapanija osnovana 2004 godine. Kompanija se nalazi na adresi YU Business Center, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10i/vp4.

Kompanija se bavi sledećim uslugama oblasti:

Geodezija

 • GPS merenja  
 • Premer  
 • Nivelman  
 • Izravnanje mreža  
 • Izrada planova i karata  
 • Izrada Digitalnog modela terena  
 • Priprema podataka za projektovanje saobraćajnica i infrastrukture GIS-a

GIS-a

 • Priprema podataka za potrebe GIS-a  
 • Prevođenje podataka  iz rasterskog oblika u vektorski oblik  
 • Povezivanje grafičkih atributa sa bazama podataka  
 • Izrada tematskih karata

Projektovanja

 • Izrada Idejnih i glavnih projekata saobraćajnica i projekata rekonstrukcije
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata prateće infrastrukture (elektro mreža, vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, telekomunikaciona mreža, i toplovodna mreža)
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata saobraćajne signalizacije
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata ozelenjavanja površina
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata saobraćajnica i projekata rekonstrukcije
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata prateće infrastrukture (elektro mreža, vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, telekomunikaciona mreža, i toplovodna mreža)
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata saobraćajne signalizacije
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata ozelenjavanja površina

Kompanija se bavi distribucijom i zastupanjem sledećih kompanija:

TOPCON

 • Distribucija geodetske opreme japanske kompanije TOPCON
 • TOPCON je jedan od vodećih i najstarijih proizvođača geodetske opreme na svetu.

ADW Software

 • Distribucija i razvoj CAD+GIS programskog paketa Pythagoras, belgijske kompanije ADW Software
 • Programski paket CAD+GIS Pythagoras je nezavisna aplikacija namenjena za potrebe: geodeta, građevinaca i urbanista

Podaci za Identifikaciju

Poreski identifikacioni broj (PIB) 100054009

Matični broj (pravna lica, radnje): 07898509

Firma (pun naziv): "GeoNet Inženjering" – preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering d.o.o

Firma (skraćeni naziv): "GeoNet Inženjering" d.o.o.

Podaci o delatnosti:

Šifra delatnosti: 7112

Naziv delatnosti: Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti