Distribucija

CAD+GIS Pythagoras - CAD+GIS Pythagoras

12
Pythagoras Base - osnovni modul

Pythagoras Base - osnovni modul

Pitagora softver je dizajniran da služi Vašim potrebama kao geometra ili inženjera. Bez obzira na to koliko su složeni Vaši planovi ili projekti, izrađuje sofisticirane crteže i proračune, kroz jednostavne operacije.

detaljne informacije

Pythagoras DTM - DTM modul

Pythagoras DTM - DTM modul

Pitagorin DTM modul omogućava korisnicima da kreiraju složene digitalne modele terena. Tačke i linije prekida se lako transformišu u površ modela. Ono što sledi je brza analiza datog DTM-a ili poredjenje različitih modela terena.

detaljne informacije

Pythagoras geokodiranje - modul geokodiranje

Pythagoras geokodiranje - modul geokodiranje

Pitagorin modul za geokodiranje vam omogućava da napravite svoj crtež uz pomoć šifara (kodova) dodeljenih tačkama na terenu, transformacijom kodova terenskih podataka u linije i simbole možete nacrtati vaš crtež u jednom potezu.

detaljne informacije

12

Važno

TOPCON je jedan od vodećih proizvođača geodetske i oftalmološke opreme.

ADW Software se već više od 10 godina bavi razvojem programskih paketa za CAD i GIS, od 2011 osnovana je nova kompanija Pythagoras koja se bavi razvojem i distribucijom softvera CAD+GIS Pythagoras.

Web stranica "TOPCON na delu" vam obezbeđuje da vidite gde se i za koje aplikacije koristi oprema i softveri firme TOPCON, www.topconatwork.com

GARANCIJA za geodetsku opremu firme TOPCON je 12(dvanaest) meseci, a na rotacione lasere 5(pet) godina od dana isporuke. TOPCON nudi korisnicima nakon kupovine proizvoda mogućnost da dokupe dodatnih 12, 24 ili 36 meseci garantnog perioda, kao i kupovine podrške.