Distribucija

Geodetska oprema - Niveliri

DL-500

DL-500

Topcon je lansirao novu seriju visoko precznih digitalnih bar-kod nivelira, serije DL-500.

detaljne informacije

AT-B

AT-B

Novi AT-B niveliri su dizajnirani kao zamena starijim AT-G Topcon nivelirima.

detaljne informacije

Važno

TOPCON je jedan od vodećih proizvođača geodetske i oftalmološke opreme.

ADW Software se već više od 10 godina bavi razvojem programskih paketa za CAD i GIS, od 2011 osnovana je nova kompanija Pythagoras koja se bavi razvojem i distribucijom softvera CAD+GIS Pythagoras.

Web stranica "TOPCON na delu" vam obezbeđuje da vidite gde se i za koje aplikacije koristi oprema i softveri firme TOPCON, www.topconatwork.com

GARANCIJA za geodetsku opremu firme TOPCON je 12(dvanaest) meseci, a na rotacione lasere 5(pet) godina od dana isporuke. TOPCON nudi korisnicima nakon kupovine proizvoda mogućnost da dokupe dodatnih 12, 24 ili 36 meseci garantnog perioda, kao i kupovine podrške.