Distribucija

Distribucija i zastupništvo

GeoNet Inženjering d.o.o. je zastupnik i distributer japanske kompanije TOPCON za područje Srbije i Crne Gore, jednog od vodećih proizvođača geodetske i oftalmološke opreme.

GeoNet Inženjering d.o.o. je distributer geodetske opreme: geodetske totalne stanice, automatski i digitalni niveliri, GPS oprema i softver.

GeoNet Inženjering d.o.o. obezbeđuje isporuku opreme, obuku za rad sa opremom i što je najvažnije neprekidnu podršku korisnicima u toku celog dana bilo gde da se korisnik nalazi. Na stranici "Specijalna Ponuda" možete se informisati o popustima i specijalnim uslovima za nabavku geodetske opreme.

Takođe GeoNet Inženjering d.o.o. je zastupnik i distributer belgijske kompanije ADW Software za područje Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. ADW Software se već više od 10 godina bavi razvojem programskog paketa Pythagoras za CAD i GIS pod Windows platformom. Pythagoras je jedini CAD alat koji je dizajniran i za IBM Macintosh računare.

GeoNet Inženjering se bavi isporukom, obukom korisnika za rad sa programom i obezbeđuje neprekidnu podršku korisnicima u toku celog dana.

Geodetska oprema

TOPCON, Geodetska oprema, totalne stanice i GPS uređaja kao i pribora...

Softverska rešenja

TOPCON, fotogrametrija, kontrola radilišta, monitoring, obrada, kartiranje...

CAD+GIS Pythagoras

Program za geodeziju, kartiranje, GIS, projektovanje...

Važno

TOPCON je jedan od vodećih proizvođača geodetske i oftalmološke opreme.

ADW Software se već više od 10 godina bavi razvojem programskih paketa za CAD i GIS, od 2011 osnovana je nova kompanija Pythagoras koja se bavi razvojem i distribucijom softvera CAD+GIS Pythagoras.

Web stranica "TOPCON na delu" vam obezbeđuje da vidite gde se i za koje aplikacije koristi oprema i softveri firme TOPCON, www.topconatwork.com

GARANCIJA za geodetsku opremu firme TOPCON je 12(dvanaest) meseci, a na rotacione lasere 5(pet) godina od dana isporuke. TOPCON nudi korisnicima nakon kupovine proizvoda mogućnost da dokupe dodatnih 12, 24 ili 36 meseci garantnog perioda, kao i kupovine podrške.